Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Om skolens historie

Lidt historie

(Skrevet i 2009)

Hem Skole blev bygget i 1959 som en centralskole for Hem, Hindborg og Dølby, og afløste således en skole i hvert af disse sogne. På det tidspunkt havde skolen elever fra 1.-7. klasse. Siden er der kommet børnehaveklasse til og senere overgik 7. klasse til overbygningsskolen, så skolen i dag har børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

Dølbybørn 1959
Børnene fra Dølby Skole med lærer Kiilerich i spidsen marcherer ind i skolegården på den nye Hem Centralskole den 6. oktober 1959.

Til skolen er der senere bygget hal og lavet sportsarealer.

I 1990 holdt en aldersintegreret institution sit indtog i den gamle inspektørbolig. Der måtte hurtigt bygges til, da der allerede 2 år efter var 60 på venteliste!

I 1998 er der skolens regi etableret skolefritidsordning i forbindelse med Leg og læring.

I august 2005 igangsattes en større til- og ombygning af skolen. Skolen har fået betydelig bedre og tidssvarende rammer. Det er her Kuberne bygges på og derved skabes der et Pædagogisk Læringscenter i skolens hjerte og 2 nye klasseværelser. Dele af barakken nedrives. Resten anvendes til depot. Lærerværelse og kontorer rykkes over i hovedbygningen. I den sammenhæng blev skolegården asfalteret og opdateret.

I 2008 sker der en sammenlægning af børnehave og skole. Det betød, at børnehave og skole fik fælles bestyrelse og fælles ledelse. Det samlede engagement kunne fastholdes i lokalsamfundet. Hem Børnehave og Skole har været på forkant i forhold til tidens udfordringer med faldende børnetal.

I 2009 holdt skolen 50 års jubilæum. 758 tidligere Hem skoleelever deltog. I den forbindelse blev der lavet en lokalhistorisk udstilling. Den kan du se under menupunktet Bibliotek.

I november 2013 stod endeligt et nyt køkken klar. Det erstattede det næsten originale køkken fra 1959! Det nye køkken er ikke bare til det nye fag madkundskab, men er lavet, så det kan bruges som mødested af Lokalområdets borgere. Og det bliver det! Her foregår mange aktiviteter.

Køkkenet bruges udover til undervisning og møder også til fællesspisninger, aftenskolehold med mere.

Desuden er der et produktionskøkken med henblik på at lave madordning for vores børn.

Skolen er en vigtig del af lokalsamfundet og inddrager derfor dette i undervisningen. Lokaler og faciliteter bruges i meget stor ud­strækning af foreningsliv og borgere.

Hem Børnehave Skole er i dag med forældrene som vigtige samarbejdspartner en moderne institution, der lever op til tidens krav.