Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Elevrådet

Elevrådet

Elevrådets sammensætning

På Hem Skole består elevrådet af to repræsentanter fra hver klasse fra 2. klasse til og med 6. klasse.


Mål med elevrådsarbejdet

Hensigten er at inddrage eleverne i arbejdet på skolen, som led i at skabe bevidsthed omkring medindflydelse, ansvarlighed og engagement. 

Elevrådets opgaver

Elevrådet deltager i dele af planlægningen omkring fællesprojekter på skolen, herunder også motionsløb. Desuden inddrages elevrådet, når der skal laves aftaler om brug af skolen i pauserne. Elevområdet deltager desuden aktivt i skolens fokus på “Trivsel i skolen”, f.eks. omgangstone og hvordan et positivt og godt fællesskab fremmes. Elevrådet søger penge hjem fra borgmesterpuljen til aktiviteter i undervisningen og pauserne. 

Der holdes møde i elevrådet mindst én gang om måneden eller efter behov.
Elevrådsrepræsentanter fra ældste deltager desuden i et fælleskommunalt elevrådsinternat i oktober. 
Elevrådskontaktlæreren deltager også.

Elevrådskontaktlærer

Bettina Skytte Madsen er elevrådskontaktlærer.